Jelentkezés a képzésre

Ode egyetem játékos közösségfejlesztés mozgásos gyakorlatokkal

1. blokk Játékos közösség-fejlesztés mozgásos gyakorlatokkal a köznevelésben

50.000 Ft

A képzésre történő jelentkezés véglegesítésének feltétele jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése
A Jelentezési lap itt elérhető »

A fenti összeg az első blokk ára, mely tartalmazza a 30 órás képzés jelenléti és online foglalkozásait.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a formális és nem formális pedagógiai keretek között zajló ön- és társismeretre, illetve hogy váljanak képessé az iskolán belüli közösségépítés élménypedagógiai módszerekkel történő elősegítésére. A képzés a formális és nem formális keretek között zajló nevelő-oktató munka játékismereti és módszertani gazdagítását is szolgálja.

Gőbölös Gábor célja, hogy a tanfolyam az iskolai nevelési-oktatási formák kiegészítését, színesítését szolgálja. A képzés lehetőséget teremt az informális tanulás iskolai környezetben való megteremtésére, a tapasztalati úton történő ismeretszerzésre. Betekintést nyújt az ön- és társismereti játékok kiválasztásának metodikájába és azok levezetésének gyakorlatába.