Általános felhasználási feltételek

Az oldal tulajdonosa és tartalomszolgáltatója:

Országos Diákszínjátszó Egyesület
(Székhely: 7633 Pécs, Endresz György u. 2/B., adószám: 19016955-1-02; képviseli: Tóth Zoltán elnök; továbbiakban: ODE)

I. A Felhasználási feltételekben alkalmazott fogalmak:

a) Felhasználó: A jelen felhasználási feltételekben „Felhasználó” az a természetes személy, aki a https://odeegyetem.hu/ honlapon regisztrált, be tud lépni vagy az a személy, aki az oldalt használja.

b) Felhasználó által feltöltéssel hozzáférhetővé tett tartalom: A jelen felhasználási feltételekben a „Felhasználó által feltöltéssel hozzáférhetővé tett tartalom”
megjelölés alatt a honlapon található összes, valamely felhasználó által feltöltéssel hozzáférhetővé tett szöveges, grafikai, álló- és mozgóképes anyag, tartalom értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

c) Felhasználónév: A Felhasználó által megadott elnevezés, amely a weboldal „Bejelentkezés” menüpontban a Felhasználói fiókba való belépéskor kell megadni és a Felhasználót a rendszerben azonosító karaktersorozat (név) vagy e-mail cím.

e) Szolgáltató: A https://odeegyetem.hu/ honlapon található valamennyi Tartalom jogtulajdonosa, kezelője és kiadója az Országos Diákszínjátszó Egyesület (a továbbiakban: ODE). Jelen felhasználási feltételek szerint a „Szolgáltató” megfogalmazás alatt az ODE-t kell érteni.

f) Tartalom: A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes – nem a felhasználó saját munkaterületére a felhasználó által feltöltött – szöveges, grafikai, álló- és mozgóképes anyag, tartalom értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

II. Belépés

A https://odeegyetem.hu/ oldalon közzétett Tartalmakat, belépett és nem belépett Felhasználók is elérhetik.

A https://odeegyetem.hu/ oldalon bizonyos tartalmat kizárólag belépett Felhasználó érheti el, illetve tehet feltöltéssel hozzáférhetővé.

III. Tartalom felhasználása, szerzői jogi nyilatkozat:

Az https://odeegyetem.hu/ oldalon található Tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartoznak.

A https://odeegyetem.hu/ weboldalon közzétett Tartalmak, így a tananyagok, tájékoztatók, szakmai cikkek, az előadások anyaga, a felhasznált fotók, a weboldal megjelenése, formája, grafikája vagy bármely más szerzői mű („mű”) szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok az ODE szellemi tulajdonát képezik.

Mindennemű jogosulatlan felhasználás jogi eljárást von maga után.

A mindenki számára elérhető, ingyenesen letölthető tartalmak saját célra történő felhasználása engedélyezett, szabad felhasználásnak minősülnek. Az üzletszerű, további felhasználás nem megengedett.

A tartalmak többszörözése, az eredeti tartalom módosítása nélkül, a tartalom elérési útjának (link) bemásolásával külön engedély nélkül megengedett.
Minden más esetben az ODE kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhasználáshoz.

A jelszóval védett tartalmak, tananyagok a bejelentkezést követően a képzéseink résztvevői számára a fentiekkel azonos módon használhatóak fel. Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott tananyagok terjesztése jogi eljárást von maga után.

A fentiektől eltérő módon történő felhasználás tilos a weblapon szereplő tartalmak bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az ODE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

IV. Felhasználó által megosztott tartalmak

Felhasználó szavatosságot vállal, hogy a honlapon kizárólag olyan szerzői jogvédelem alatt álló műveket tesz a feltöltéssel hozzáférhetővé, amely művek vonatkozásában a felhasználási jogokkal a felhasználás módjához szükséges mértékben korlátozásmentesen rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűsége vonatkozásában és a szerző, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzői, felhasználási jog megsértése esetén történő megkeresés esetén, a Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatokat harmadik személy, hatóság részére kiadhatja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltéssel hozzáférhetővé tett művek, a hozzáférési jogosultság beállítását követően harmadik személy részére hozzáférhetővé, letölthetővé, átdolgozhatóvá válnak.

V. Védjegy, logó használata

A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. A Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását.

VI. Adatkezelés

Az adatkezelés részletes szabályait az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató vállalja és kötelezi magát, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat – az adatfeldolgozók kivételével – harmadik fél számára (ide nem értve a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget) nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges elengedhetetlen mértékben használja fel.

VII. Jognyilatkozatok

A Szolgáltató törekedik a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy a honlap funkcionalitása és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A honlap és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek, illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, a Felhasználót a honlap használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép-meghibásodásokért. A Felhasználó saját felelősségére használja a honlapot.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem tehető felelőssé.

Szolgáltató bármikor jogosult a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid üzenet formájában a portálüzenetben tájékoztatja a Felhasználókat.

Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése vagy annak gyanúja esetén – különösen amennyiben a Felhasználó az általa feltöltött tartalommal harmadik személy jogait bármely formában sérti – Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül azonnal hatállyal véglegesen kizárja.